نحوه ارسال:

ارسال محصولات فروشگاه آنلاین نشاکار از طریق اداره پست و یا باربری صورت می گیرد و محصولات سفارش داده شده حداکثر طی 24 ساعت بسته بندی و آماده می گردد و پس از آن تحویل اداره پست یا باربری می گردد.

پس از تحویل محصولات به اداره پست ، بعد گذشت 3 تا 6 روز کاری سفارش ها در درب منزل و طبق روال موجود در اداره پست توسط مامورین پست تحویل مشتریان می گردد.

همچنین در صورتی که محصولات با باربری ارسال شوند تحویل محصول در تخلیه بار شهرستان مقصد خواهد بود.

ارسال سریع و اسان
فهرست